Bilateria

Bilateria, bilateral simetrili hayvanları kapsayan bir hayvanlar alt alemidir.

Bilateria
Korunma durumu
Ediacaran - IV. zaman
Bilimsel sınıflandırma
Üst âlem: Eukaryota - Ökaryotlar
Âlem: Animalia - Hayvanlar
(Grup) Bilateria - Bilateral simetrililer
Hatschek, 1888
Üst Şubeler

Bazı filogenetikçiler tarafından yassı solucanlar ve Nemertina'yı aynı sölom boşluğuna sahip hayvanlardan türediği gerekçesiyle, Bilateria ve Coelomata'yı aynı kavram olarak kullanılabilmektedir.

Bilateria, Protostomia alt birliğini kapsar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.