Bellek segmentasyonu

Bellek segmentasyonu, bilgisayarın birincil belleğinin parçalara veya bölümlere bölünmesine yönelik bir bilgisayar bellek yönetimi tekniğidir. Segmentasyon kullanan bir bilgisayar sisteminde, bellek konumuna yapılan bir başvuru, bir segmenti ve o segment içindeki bir ofseti tanımlayan bir değer içerir. Segmentler veya bölümler, bir program görüntüsüne birbirine bağlandıklarında ve görüntü belleğe yüklendiğinde, derlenmiş programların nesne dosyalarında da kullanılır.

Ek okuma

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.