Behçet Türemen

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1947 yılında mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı'na girdikten sonra çeşitli kademelerde görev almıştır. 1976-1980 yılları arasında Kinşasa büyükelçisi, 1980-1983 yıllarında Kopenhag büyükelçisi, 1983-1984 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı İktisadi İşler Genel Müdürü olmuştur. 1984 yılında Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü'nün (RCD) genel sekreteri olmuş, 1985'te bu örgütün yerini Ekonomik İşbirliği Teşkilatı alınca 1988 yılına dek bu örgütün genel sekreteri olmuştur.

Behçet İsmail Türemen (1923) Türk büyükelçi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.