Basamak (matematik)

Basamak veya hane, matematikte bir sayıyı oluşturan rakamlardan her birinin o sayı içerisindeki konumu. Onluk sistemde basamak değerleri 10'un artan üsleri (10n) şeklinde sağdan sola doğru artar: 100, 101, 102 gibi. Buradan yola çıkarak tam sayılarda en sağdaki basamak "birler basamağı" onun solundaki "onlar basamağı", onun solundaki "yüzler basamağı" şeklinde adlandırılır ve basamak adları 10'un artan üsleri şeklinde sonsuza kadar devam eder. Aynı şekilde ondalık virgülün sağındaki ilk basamak onda birler basamağı (10−1), ikince basamak yüzde birler basamağı (10−2), üçüncü basamak binde birler basamağı (10−3) vs. şeklinde adlandırılır.

Herhangi bir basamaktaki rakamın konum değeri, o rakamın ilgili basamağa denk gelen üslü sayı ile çarpılması sonucu elde edilir. Mesela 756 sayısının birler basamağının konum değeri 6 (6×100), onlar basamağının konum değeri 50 (5×101), yüzler basamağının konum değeri 700'dür (7×102).[1]

Basamaklar, bir sayının sözlü ve yazılı olarak ifade edilmesini kolaylaştırır.

Kaynakça

  1. Matematik 9.Sınıf Akıllı Defter-1: 1. Defter. Zafer ÖZLÜ, Mustafa DOĞAN. Eğitimiz Yayınları. 4 Ağustos 2014. ss. 166-183. Erişim tarihi: 7 Ocak 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.