Büyük Görev

Büyük Görev Hristiyanlık'ta İsa'nın dirilişi ile müritlerine öğretilerini dünyanın tüm uluslarına yaymasını öğütlemesidir. Büyük Görev'e ilişkin en önemli kaynak Matta 28:18-20'de İsa'nın Celile'de bir dağda takipçilerini dünyanın tüm uluslarını Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftize çağırmasıdır.

Büyük Görev vitrayı, Saint Patrick Kateral Parişi, Teksas.

Büyük Görev Sinoptik İnciller'deki On İki Havari'nin görevlendirilmesi ile benzerlikler taşısa da aralarına bazı farklar vardır. Luka da hizmeti Yetmiş mürit dahil olmak üzere müritlerine demonlara karşı güçler vererek onları diğer uluslara yollamıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.