Askerî personel

Askerî personel, silahlı kuvvetler mensubu tarafından kullanılan kimliklerdir. Genellikle personel, belirli koşullar tarafından tanımlanan askerî branşlara ayrılır. Askerî personel, subaylar, astsubaylar ile er ve erbaşlar olmak üzere üçe ayrılır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.