Aksiyon (fizik)

Aksiyon, fizikte Lagrangian fonksiyonunun integralidir. Birimi enerji ve zaman birimlerinin çarpımına eşit olduğu için, Dirac sabiti ve ışık hızının 1 olduğu doğal birim sisteminde aksiyon boyutsuz olur.

Klasik mekanikte herhangi bir sistemin hareket denklemini bulabilmek için aksiyonun türevinin sıfır olduğu varsayılır. Bu metodu kullanarak Euler-Lagrange denklemleri türetilebilir:

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.