Abdülhamit

Abdülhamit, erkek ismidir. Kelime anlamı: Hamîd`in Kulu demektir. Arapça kökenlidir. Ayrıca, Osmanlı'da iki tane Padişah`a verilen isimdir.

Abdülhamit aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Kişiler

Diğer

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.