Abbott Lawrence Lowell

Abbott Lawrence Lowell (d. 14 Aralık 1856 - ö. 6 Ocak 1943), Amerikalı eğitimci, tarihçi ve avukat. 1909-1933 arasında rektörlüğünü yaptığı Harvard Üniversitesi'nin önemli ölçüde gelişmesini sağlamıştır.

Abbott Lawrence Lowell
Abbott Lawrence Lowell

Bostonlu ünlü bir ailenin oğlu, astronom Percival Lowell'la şair Amy Lowell'ın kardeşiydi.Harvard Üniversitesi'nde 1877'de lisans, 1880'de hukuk öğrenimini tamamladı. Boston'da 17 yıl avukatlık yaptıktan sonra Harvard'ta öğretim üyesi oldu. 1909'da Charles William Eliot'ın yerine üniversitenin rektörlüğüne getirildi. Göreve başlamasını izleyen birkaç yıl içinde Eliot'ın uyguladığı serbest seçmeli ders sisteminde değişikliklere gitti; her ders için yapılan sınavların yanı sıra genel bir sınav uygulaması başlattı ve lisans eğitimini desteklemek üzere özel bir ders programı düzenledi. Lowell'ın rektörlüğü sırasında okulun öğrenci sayısı iki katın üzerinde, öğretim üyesi sayısıysa yaklaşık üç kat arttı. Aynı dönemde üniversitenin gelirleri 22 milyon Amerikan dolarından 130 milyon ABD Doları'na yükseldi; halk sağlığı, mimarlık, işletme ve eğitim fakülteleri açıldı. Sayıları 3,200'i bulan lisans öğrencileri 1930'da her türlü gereksinimlerinin karşılandığı yedi ayrı yurt binasına yerleştirilmeye başladı. Lowell'ın Amerikan eğitim sistemi üzerindeki etkisini yansıtan başlıca yapıtlar Conflicts of Principle (1932; İlkesel Anlaşmazlıklar) ve At War with Academic Tradition in America (1934; Amerikan Akademik Geleneğine Karşı Mücadele)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.