Ağıl

Ağıl, koyun ve keçi sürülerinin geceleyin barındığı, üstü açık, çevresi çit ya da duvarla çevrili yer. Genellikle yerleşim yerlerinin uzağında, kurak bir yanaçta, güneye bakan yönde kurulur. Kışlık ağılların üzeri saz ya da kiremitle örtülür. Böyle kapalı olanlara daha çok mandıra denir.

Basit bir ağıl örneği, Almanya
İzlanda'da bir ağıl
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.