-nomi

-nomi, çeşitli isimlerde kullanılan bir son ek. İngilizce -nomy son ekinden gelir ki -nomy kendisi Yunanca nomos yani "kanun, kural"dan türetilmiştir. Belirli bir dala ait bilgi veya kanunların toplamı fikrini ifade etmektedir.

Örnek olarak aşağıdaki kullanımları verilebilir:

  • Agronomi - tarım kanunları
  • Astronomi - gök nesnelerinin kanunları
  • Taksonomi - sınıflandırma kanunları
  • Radyo astronomi - gök cisimlerinin radyoelektrik dalgaları alanındaki elektromanyetik ışımasını inceleyen gökbilim dalı
  • Medyanomi - medya kanunları bilimi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.