İzomer

İzomer aynı kimyasal bileşime sahip olup, atomları arasındaki bağlantı yapıları farklı olan moleküller. Sözcük, Eski Yunan dilinde eşit anlamındaki isos ve parça anlamındaki meros sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir. İzomerlerin kullanıldığı enzimlere ise izomeraz denmektedir.

Aşağıdaki şekilde, kimyasal formülü C3H8O ya da C3H7OH olan propil alkolün propanolun izomerleri gösterilmiştir.
Burada; (1) propil alkol ya da n-propil alkol, (2) izopropil alkol ve (3) metil etil eterdir.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.