İstifa

İlgili iş kanunu hükümlerine uygun çalışma sürecindeki personelin kişiye özel nedenler veya genel gerekçeler sebebiyle o işyerinde çalışma faaliyetine belirli veya belirsiz kısmi süreliğine veya süresiz olarak ara vermesi olarak da tanımlanabilir. Personelin bu süreçler içinde iş kanunu esaslarından doğan temel hakları korunur.

İstifa bir kişinin çalıştığı işten ayrılmasıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.