İnterlökin

İnterlökin, ilk kez görüldükleri beyaz kan hücreleri lenfositlerince ekspresse edilen gizli sinyalleme molekülleri olan sitokinlerin bir grubudur. Adı, lenfositlerden lökin ve haberleşme anlamında inter-den gelir.

Bir interlökin olan 2ILA interlökin-1 alfa

Keşfedildikleri günden beri çeşitli vücut hücrelerince üretildikleri bilinmektedir. Bağışıklık sisteminin geniş kısmı interlökinlere bağlıdır ve nadir bulunan hastalıklarda bazıları tanımlanmışlardır.

Bazıları eklem enflamasyonunu tetiklemede önemli rol oynarlar. İnterlökin ailesi makrofajlar ve T-lenfositlerden salınır. B-lenfositlerini olgunlaşmak ve farklılaşmak için uyarır. İmmünglobulin metabolizmasını B-lenfosit üzerinden hızlandırır.

Liste

İnterlökinlerin listesi şöyledir:

AdKaynak [1]Hedef reseptörler[1]Hedef hücreler[1]İşlev[1]
IL-1makrofajlar, B hücreleri, monositler [2], Dendritik hücreler [2]CD121a, CD121bYardımcı T hücreleriko-uyarım [2]
B hücrelerimaturasyon & proliferasyon [2]
DÖ hücreleretkinleştirme [2]
makrofajlar, endotel, diğerenflamasyon[2], küçük miktarlar akut faz reaksiyonuna, büyük miktarlar ateşe sebep olur.
IL-2TH1-hücreleriCD122/CD25, CD132etkinleştirme [2] T hücreleri ve B hücreleri, DÖ hücreler, makrofajlar, oligodendrositlerT hücre yanıtında gelişmeyi ve farkılıaşmayı uyarır. İmmünoterapide kanser ya da doku nakli hastaları için kullanılabilir.
IL-3etkinleştirilmiş yardımcı T hücreleri[2], mast hücreleri, DÖ hücreler, endotel, eozinofillerCD123, CDw131hematopoietik kök hücrelerörneğin eritrositlere, granülositlere gelişme ve farklılaşma [2]
mast hücrelerigelişme ve histamin salınımı[2]
IL-4TH2-hücreleri, yeni etkinleştirilmiş tecrübesiz CD4+ hücresi, bellek CD4+ hücreleri, mast hücreleri, makrofajlarCD124, CD132etkin B hücreleriproliferasyon ve farkılıaşma, IgG1 ve IgE sentezi[2]. Alerjik yanıtda (IgE) önemli rol.
T hücreleriproliferasyon[2]
endotel
IL-5TH2-cells, mast hücreleri, eozinfillerCD125, CDw131eozinofillerüretim
B hücrelerifarkılaşma, IgA üretimi
IL-6makrofajlar, TH2-hücreleri, B hücreleri, astrositler, endotelCD126, CD130etkin B hücreleriplazma hücrelerine farkılaşma
plazma hücreleriantikor salgısı
hematopoietik kök hücrelerfarkılıaşma
T hücreleri, diğerleriakut faz reaksiyonu, hematopoiezis, farkılılaşma, enflamasyona sebep
IL-7kemik iliği stromal hücreler ve timus stromal hücrelerCD127, CD132pre/pro-B hücresi, pre/pro-T hücresi, DÖ hücrelerB, T, ve DÖ hücre yaşamıyla ilgili, gelişim ve homeostaz, ↑proenflamatör sitokinler
IL-8makrofajlar, lenfositler, epiteliyal hücreler, endoteliyal hücrelerCD128nötrofiller, bazofiller, lenfositlerNötrofil kemotaksi
IL-9Th2-hücreleri, özellikle CD4+ yardımcı hücreleriCD132T hücreleri, B hücreleriIgM, IgG, IgE'yi etkili hale getirir, mast hücrelerini uyarır.
IL-10monositler, TH2-hücreleri, CD8+ T hücreleri, mast hücreleri, makrofajlar, B hücresi altkümeleriCD210makrofajlarsitokin üretimi[2]
B hücrelerietkinleştirme [2]
mast hücreleri
Th1 hücreleriTh1 sitokin üretimini baskılar (IFN-γ, TNF-β, IL-2)
Th2 hücreleriUyarım
IL-11kemik iliği stromakemik iliği stromaakuz faz proteini üretimi, osteoklast formasyonu
IL-12dendritik hücreler, B hücreleri, T hücreleri, makrofajlarCD212etkin [2] T hücreleri,sitotoksik T hücrelerine IL-2[2], ↑ IFN-γ, TNF-α, ↓ IL-10 ile farklılaşma
DÖ hücreleriIFN-γ, TNF-α
IL-13etkin TH2-hücreleri, mast hücreleri, DÖ hücrelerTH2-hücreleri, B hücreleri, makrofajarB-hücreleri (IgE)'nin gelişme ve farkılaşmasını uyarır, TH1-hücrelerini ve makrofaj enflamasyon sitokinleri (örn. IL-1, IL-6), ↓ IL-8, IL-10, IL-12 baskılar.
IL-14T hücreleri ve kesin kanserleşmiş B hücrelerietkin B hücreleriB hücreleri'nin büyüme ve farkılaşmasını kontrol eder, Ig salgısını baskılar.
IL-15mononüklear fagositler (ve bazı diğer hücreler), özellikle virüslerce enfeksiyonu izleyen makrofajlarCD132T hücreleri, DÖproliferasyon
IL-16lenfositler, epithelial hücreler, eozinofiller, CD8+ T hücreleriCD4+ T hücreleriCD4+ kemoçekiciler
IL-17T hücrelerinin alt kümeleriepithel, endotel, diğerosteoklastogenez, angiogenez, ↑ enlamasyon sitokiler
IL-18makrofajlarTh1 hücreleri, DÖ hücrelerIFNγın üretimine ↑ DÖ hücrelerin etkinliğine neden olur.
IL-19-
IL-20-keratinositlerin proliferasyonunu ve farkılıaşmasını düzenler.
IL-21-
IL-22-STAT1 ve STAT3yi aktive eder ve hepatoma hücre hattında bulunan serum amyloid A, Alfa 1-antikimotripsin ve haptoglobin gibi akut faz proteinlerinin üretimini arttırır.
IL-23-angiogenezi arttırır fakat CD8 T-hücresi infiltrasyonunu azaltır.
IL-24-tümör baskılamada önemli bir rol oynar, hücre ömrünü etkileyerek iyileştirme ve psoriazis yapar.
IL-25-eozinofil bükülmesini uyaran IL-4, IL-5 ve IL-13 üretimine neden olur.
IL-26-IL-10 ve IL-8 salgılarını geliştirir ve epitel hücrelerinde CD54'ın hücre yüzeyi ifadesini yapar.
IL-27-B lenfositlerin ve T lenfositlerin aktivitesini düzenler.
IL-28-Virüslere karşı bağışıklık yanıtında önemli bir rol oynar.
IL-29-Mikroplara karşı savunmada önemli bir rol oynar.
IL-30-IL-27 zincirinin formlarından biridir.
IL-31-derinin enfalmasyonunda rol aldığı sanılmakta.
IL-32-monositlerin ve makrofajların TNF-α, IL-8 ve CXCL2 salgılamasına neden olur.
IL-33-yardımcı T hücrelerinin tip 2 sitokin üretmesine sebep olur.
IL-35düzenleyici T hücreleriyardımcı T hücresinin aktivasyonunu uyarır.

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. Unless else specified in boxes, then ref is: Lippincott's Illustrated Reviews: Immunology. Paperback: 384 pages. Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; (July 1, 2007). Language: English. ISBN 0-7817-9543-5. ISBN 978-0-7817-9543-2. Page 68
  2. Cytokine tutorial 2 Şubat 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. The University of Arizona
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.