İnce film kaplama teknikleri

Kaplama genellikle "substrat" olarak adlandırılan bir nesnenin yüzeyini örtme işlemidir. İşlevsel nedenlerle ya da süsleme amaçlı uygulanabilmektedir. İçecek şişelerinin üzerinde yer alan etiketler kaplama tekniğine örnek gösterilebilir. Fiziksel buhar biriktirme ve kimyasal buhar biriktirme olmak üzere iki temel yöntemi bulunmaktadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.