İmpuls

  • İmpuls, uyarma sonucu bir sinir teli boyunca meydana gelen kimyasal ve elektriksel değişikliklerdir.
  • İmpuls, bir cisme etkiyen net kuvveti ile etki süresinin çarpımına denir.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.