İletkenlik (elektrik)

İletkenlik elektrik mühendisliğinde kullanılan bir fiziksel büyüklüktür ve bir iletken içerisinde akımın ne kadar rahat aktığının bir göstergesidir. MKS sisteminde SI birimi Alman mühendis Ernst Werner von Siemens (1816-1892) adına izafeten siemens'tir. Birimin kısaltması S tir. (Eskiden mho birimi kullanılırdı.)

Diğer büyüklükler ile ilgisi

İletkenlik direncin karşıtıdır. İletkenlik G ile, direnç R ile , gerilim V ile ve akım şiddeti I ile gösterilirse,

A alanı ve uzunluğu ve σ öz iletkenliğine sahip bir bir iletkenin iletkenliği

Buradaki öz iletkenlik öz direncin karşıtıdır. Şayet ρ özdirenç ise

.

İletkenlik reaktif bileşeni olmayan bir büyüklüktür. Bu büyüklüğün reaktif bileşeni de olan daha genel hali admittans olarak bilinir. Şayet Y ile admittans ve B ile saseptans ve j ile de sanal operatör gösterilirse,

Eşdeğer iletkenlik

Paralel iletkenlerin eşdeğer iletkenliğini bulmak için iletkenlikler toplanır.

.

Seri iletkenlerin iletkenliği ise aşağıdaki gibi hesaplanır.

Burada G1 ve G2 iki iletkenin iletkenlikleri ve Ge de eşdeğer iletkenliktir. . (Bu eşitlikler dirençler için yazılan eşitliklere benzer; şu farkla ki, seri direnç eşitliği paralel iletkenliğe, paralel direnç eşitliği ise seri iletkenliğe benzer.)

Örnek

Şayet iki iletkenin iletkenlikleri 48 ve 24 S ise,

Paralel bağlamada,

.

Seri bağlamada


Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.