İktidar

İktidar, yönetme gücünü elinde bulunduran kişi ya da kişiler. Örneğin, krallıkla yönetilen bir ülkede iktidar kraldayken demokrasiyle yönetilen bir ülkede iktidar, seçimle iş başına gelen seçilmişlerdir. Yöneten ve yönetilenlerin olduğu bir toplumda var olan kısıtlı kaynakları yönetilenlere tek başına dağıtma şansını elinde bulunduran kişidir.

İktidarın özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • "Soru" kavramı iktidar için bir araçtır. Gerekli bilgiye ulaşmakta soru sorma metodu uygulanır.
  • Elindeki bilgi ile hemen harekete geçmez. Merhamet kavramının öğelerini de içerisinde bulundurur.
  • Yargılar.

Toplumsal iktidar çeşitleri; askeri, siyasi, ekonomik ve ideolojik iktidardır.[1]<https://habersonposta.com/siyasal-iktidar-nedir/></ref>[2][3]

Pastoral iktidar

Bireysellikten yana olan pastoral iktidar özel olup çoban-sürü ilişkisini benimsemiş iktidar türüdür.

Negatif-pozitif iktidar

Negatif iktidar; devletin asker ve polis yoluyla toplumu ve bireyi sık sık kontrol ettiği iktidar sistemidir. Pozitif iktidar ise devletin bireye rağmen bireyin iyiliğini düşünen sistemi niteler.

Modern devlet anlayışında

Merkezi ve pastoral iktidarı aynı anda kullanan merkezi ve akılcı sistemdir. İktidar kavramı, devlet kavramına kıyasla büyük çaplı bir sistemdir. Birden fazla küçük iktidar çeşitleri bir araya gelerek "makro iktidar" oluşturur.[4]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.