İkili sistem

Bir uzay sistemi olan ikili sistem, gezegen ya da gök cisminin etrafında dönen uyduların dönme prensibine uymayan ve her iki gök cismin kütlesinin de birbirine eşit/yakın olmasından dolayı birbiri etrafında dönmesi durumuna verilen addır. Bir doğal uydunun kütlesi, etrafında döndüğü gezegen ya da gök cismin kütlesinden düşüktür, bu nedenle de onun yörüngesinde döner. Ancak ikili sistemlerde cisimlerin kütlelerinde eşitlik ya da yakınlığın olması, onları etrafında dönen (uydu) ve dönülen (gezegen ya da gök cismi) olmaktan çıkarır ve ikili sistem yapar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.