Üçüncü ray

Üçüncü ray, bir demiryolu hattının rayları arasında veya yanına yerleştirilen yarı-sürekli bir katı iletken vasıtasıyla raylı taşıtlara elektrik enerjisi sağlayan bir raydır. Genellikle, kendi koridorlarında dış ortamdan tamamen veya neredeyse tamamen ayrılmış hizalamaları olan toplu ulaşım veya metro sisteminde kullanılmaktadır. Üçüncü raylı sistemler daima doğru akım elektriğinden tedarik edilir.

Washington metrosunda bir üçüncü ray

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.