Yazıcı

  • Yazıcı - Bilgisayar donanımı
  • Yazıcı - Umumi bir tabirdir. Katip manasına gelir, Osmanlılarda daha ziyade tımar topraklarının ve gelirlerinin yazılması işiyle meşgul olanlara verilen isimdir, merkezde de nişancının ve defterdarın maiyetinde yazıcılar bulunur

Yerleşim

  • Yazıcı - Ağrı ili Merkez ilçesine bağlı bir köy.
  • Yazıcı - Sinop ili Türkeli ilçesine bağlı bir köy.

Kişiler

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.