Yapı statiği

Yapı statiğinin amacı sistemleri belirli bir güvenlikte, yeterli bir rijitlikte ve en ekonomik olarak boyutlandırmaktır. Bir yapı sistemine dış etkilerden veya iç zorlardan meydana gelen kuvvetleri hesaplamak ana prensibidir. İnşaat Mühendisliği'nin en temel dersidir. Statiği hesaplanan sistem daha sonra kullanılacak malzemeye göre boyutlandırılır.

  • Güvenlik: Bir sisteme etkiyen dış etkilerden dolayı oluşan zorlamalar, yapının taşıyabileceği yüklemelerden belirli bir oranda uzaklıkta olmalıdır.
  • Rijitlik: Rijitlik, sistemin dış etkiler altında hareketsiz kalabilme yeteneğidir. Duraylılık olarak da tanımlanabilir.
  • Ekonomiklik: Yapının istenilen güvenlikte ve en az maliyetle imal edilmesidir.

İlgili konular

  • Yapı Sistemlerinin Sınıflandırılması
  • Dış Yüklerin sınıflandırılması
  • Kesit Zorları
  • Tesir Çizgileri
  • Basit Kirişler
  • Konsol Kirişler
  • Gerber Kirişleri

Yapı statiğinin konuları

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.