Ur-Nungal

Ur-NungalUruk'un ilk hanedanındaki altıncı Sümer hükümdarı ve Sümer kralları listesine göre Gılgamış'ın oğludur. Udul-kalama'nın babasıdır.

Önce gelen
Gılgamış
Sümer Kralı
y. MÖ 26. yy.
Sonra gelen
Udul-kalama
Uruk'lu Ensi
y. MÖ 26. yy.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.