Ticari işletme

Ticari işletmeler, insanların oluşturduğu bir pazarın, piyasası olan gereksinimlerini, yani iktisadi anlamda talebi, karşılama ve bu arzdan kâr etme amacı güden kuruluşlardır. İşletmenin tek şahsın girişimiyle kurulması durumunda bu işletme hakiki şahıs işletmesi, birden fazla girişimciyle kurulması halinde ise şirket adını alır. Şirketler yapıları bakımından temel olarak ikiye ayrılır. Bunlar sermaye şirketleri ve şahıs şirketleridir.

Ticari işletmelerin gerçekleştirdiği işler Ticaret Kanunu çerçevesinde ticari iş sayılmıştır[1].

Ticaret Kanunu açısından Ticari İşletmenin varlığından bahsedebilmek için Ticaret Kanunu'nun 11/1.maddesine göre;

''Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.'' olarak tanımlanmıştır.

Bununla birlikte ticari işletmeden bahsedebilmek dört unsurun birlikte olması gerekmektedir.

Ticari işletmenin unsurları

  1. Esnaf faaliyetlerini aşma,
  2. Gelir sağlama amacının bulunması,
  3. Devamlılık,
  4. Bağımsızlıktır[2]

Sermaye şirketleri

Sermaye şirketleri olarak adlandırılan şirketlerde anapara ön plandadır. Bu şirketler basit olarak üçe ayrılabilir. Bunlar anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerdir.

Şahıs şirketleri

Şahıs şirketlerinde kuruluş ve devamlılık için ortaklar arasındaki güven esastır. Bu tür şirketler şahıs işletmesi, adi şirketler, kolektif şirketler ve adi komandit şirketler olmak üzere dörde ayrılabilir.

Kaynakça

  1. "Ticari işletmelerin ticari işleri".
  2. "Ticari İşletmenin TK açısından tanım ve unsurları".
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.