Temelcilik

Temelcilik, güvenli bir kesinlik temeli üzerine kurulu felsefi bilgi kuramlarıyla ilgilenir.

Açık ve seçik

Modern felsefenin babası olarak anılan ünlü temelci Descartes'ın İlk Felsefe Üzerine Derin Düşünmelerde kesin bilgiye ulaşmak için doğruluk ölçütü olarak ileri sürdüğü birbirine kopmazcasına bağlı ikili. Konusu ya da nesnesi hiçbir aracı olmaksızın doğrudan zihne sunulmuş bilgi ya da düşünce açık; konusu ya da nesnesi başka hiçbir şeyle karışmayan, bir başına kendini zihne gösteren bilgi ya da düşünce ise seçiktir. Bütün seçik düşünceler açık olsalar da, bütün açık düşünceler seçik olmayabilir. Nitekim Descartes için önemli olan da düşüncelerin "açık ya da seçik" değil, "açık ve seçik" olmasıdır.[1]

Ayrıca bakınız

Notlar ve Kaynaklar

  1. Felsefe Sözlüğü, Bilim Sanat Yay. s.7
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.