Tehlikeli madde kuralları

Tehlikeli madde kuralları İngilizce adıyla Dangerous Goods Regulations ya da DGR, uçakla taşınması muhtemel her türlü tehlikeli maddenin miktar, paketlenme ve taşınma şartlarının belirtildiği uluslararası kurallardır.

IATA'ya üye havayolları 1953 yılında, her türlü madde ve malzemenin havayoluyla taşınması taleplerinin artması ve artış neticesinde taşınan her şeyin kontrol altına alınmadığı takdirde yolcunun, uçuş ekibinin, uçağın ve taşınan diğer malzemelerin emniyetini ciddi olarak etkileyebileceğini belirledi. Bunun sonucunda eldeki verilerle her türlü malzeme, miktar, paketlenme ve taşınma şartları anlamında değerlendirilerek 1956 yılında ilk "IATA Dangerous Goods Regulations (IATA Tehlikeli Maddeler Kuralları)" kitabı yayınlandı.[1]

DGR kitabı IATA tarafından yıllık yayınlanmakta olup 2008 yılına ait son ve güncel revizyon 49'dur.

10 Kısım, Ekler ve İndeks bölümlerinden meydana gelir.

 • Kısım 1 - Uygulanabilirlik (Applicability)
 • Kısım 2 - Kısıtlamalar (Limitations)
 • Kısım 3 - Sınıflandırma (Classification)
 • Kısım 4 - Tanımlama (Identification)
 • Kısım 5 - Paketleme (Packing)
 • Kısım 6 - Paketleme özellikleri ve Performans testleri (Packaging Specifications and Performance Tests)
 • Kısım 7 - İşaretleme ve etiketleme (Marking and Labelling)
 • Kısım 8 - Dokümantasyon (Documentation)
 • Kısım 9 - Handling (Taşıma)
 • Kısım 10 - Radyoaktif maddeler (Radioactive materials)
 • Ekler (Appendices)
 • İndeks (Index)

Dipnotlar

 1. Dangerous Goods Regulations, IATA, Revizyon 49
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.