Sosyo-ekonomik gelişmişlik

Sosyo-ekonomik gelişmişlik, yerleşim birimlerinin bazı kriterlere göre istatistiksel olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilen değerlere göre belirlenen gösterge.

Değerlendirilmede kullanılan göstergeler

Demografik göstergeler

 • Toplam Nüfus Kişi
 • Şehirleşme Oranı Yüzde
 • Yıllık Ortalama Nüfus Artış Hızı Binde
 • Nüfus Yoğunluğu Kişi/Km2
 • Yıllık Net Göç Oranı Binde
 • Doğurganlık Oranı Çocuk Sayısı
 • Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü Kişi

İsdihdam göstergeleri

 • Tarım İşkolunda Çalışanların Toplam İstihdama Oranı Yüzde
 • Sanayii İşkolunda Çalışanların Toplam İstihdama Oranı Yüzde
 • Ticaret İşkolunda Çalışanların Toplam İstihdama Oranı Yüzde
 • Mali Kurumlar İşkolunda Çalışanların Toplam İstihdama Oranı Yüzde
 • Ücretli Çalışanların Toplam İstihdama Oranı Yüzde
 • Ücretli Çalışan Kadınların Toplam İstihdama Oranı Yüzde
 • İşverenlerin Toplam İstihdama Oranı Yüzde

Eğitim göstergeleri

 • Okur-Yazar Nüfus Oranı Yüzde
 • Okur-Yazar Kadın Nüfusun Toplam Kadın Nüfusa Oranı Yüzde
 • Üniversite Bitirenlerin Okul Bitirenlere Oranı Yüzde
 • İlkokullar Okullaşma Oranı Yüzde
 • Ortaokullar Okullaşma Oranı Yüzde
 • Liseler Okullaşma Oranı Yüzde

Sağlık göstergeleri

 • Bebek Ölüm Oranı Binde
 • Onbin Kişiye Düşen Hekim Sayısı Adet
 • Onbin Kişiye Düşen Diş Hekimi Sayısı Adet
 • Onbin Kişiye Düşen Eczane Sayısı Adet
 • Onbin Kişiye Düşen Hastane Yatağı Sayısı Hastane Yatağı

Sanayi göstergeleri

 • Organize Sanayi Bölgesi Parsel Sayısı Parsel
 • İmalat Sanayi İşyeri Sayısı Adet
 • İmalat Sanayi Yıllık Çalışanlar Ortalama Sayısı Adet
 • İmalat Sanayii Kurulu Güç Kapasite Miktarı Beygir Gücü
 • Fert Başına İmalat Sanayi Elektrik Tüketimi Kws
 • Fert Başına İmalat Sanayi Katma Değeri TL

Tarım göstergeleri

 • Kırsal Nüfus Başına Tarımsal Üretim Değeri TL
 • Tarımsal Üretim Değerinin Türkiye İçindeki Payı Yüzde

İnşaat göstergeleri

 • Daire Sayısı Adet
 • Şehirsel Nüfus Başına Konut Alanı M2

Mali göstergeler

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İçindeki Payı Yüzde
 • Fert Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla TL
 • Banka Şube Sayısı Adet
 • Fert Başına Banka Mevduatı TL
 • Toplam Banka Mevduatı İçindeki Payı Yüzde
 • Toplam Banka Kredileri İçindeki Payı Yüzde
 • Kırsal Nüfus Başına Tarımsal Kredi Miktarı TL
 • Fert Başına Sınai, Ticari ve Turizm Kredileri Miktarı TL
 • Fert Başına Belediye Giderleri TL
 • Fert Başına Genel Bütçe Gelirleri TL
 • Fert Başına Gelir ve Kurumlar Vergisi Miktarı TL
 • Fert Başına Kamu Yatırımları Miktarı TL
 • Fert Başına Teşvik Belgeli Yatırım Tutarı TL
 • Fert Başına İhracat Miktarı ABD Doları
 • Fert Başına İthalat Miktarı ABD Doları

Altyapı göstergeleri

 • Kırsal Yerleşmelerde Asfalt Yol Oranı Yüzde
 • Yeterli İçmesuyu Götürülen Nüfus Oranı Yüzde
 • TCK Asfalt Yol Oranı Yüzde

Diğer refah göstergeleri

 • Onbin Kişiye Düşen Özel Otomobil Sayısı Adet
 • Onbin Kişiye Düşen Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Adet
 • Fert Başına Elektrik Tüketim Miktarı Kws
 • Fert Başına Telefon Kontör Değeri Adet
 • Onbin Kişiye Düşen Faks Sayısı Adet

Kaynakça

https://web.archive.org/web/20080206221202/http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.