Sferositoz

Spherocytosis veya sferositozis; kümeleşme ve makrofajlarda parçalanmaya yatkın küre biçimli eritrositlerde özellik kazanmıştır. Sferositoz, ekstravasküler oto-hemolitik anemi karakterinde bir herediter bozukluktur. Bunun sonucunda Anemi ve başka hastalık türleri ortaya çıkar. Bazı olgularda sferitoz, spektrin molekülündeki eksiklik ya da bozuklukla ilişkilidir. Ameliyatla dalağın çıkarılması (splenektomi) vücuttaki makrofajların büyük bir bölümünü uzaklaştırdığından kalıtımsal sferoz belirtilerinde azalma olmuştur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.