Sanayi (anlam ayrımı)

Sanayi, makine kullanarak bir madde veya gücün niteliğini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyet dalıdır.

Sanayi ayrıca şu anlamlara gelebilir:

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.