Samuel von Pufendorf

Samuel von Pufendorf. 1632-1694 yıllarında yaşamış bir Alman filozoftur. Latince’den gelen kültür terimini günü­müzdeki anlamına yakın bir biçimde ilk kez olarak 17. yüzyılda doğal hukuk düşünürü Samuel von Pufendorf kullanmıştır. Ona göre, kültür doğaya karşıt olan ve belli bir toplumsal bağlam içinde ortaya çıkan tüm insan eserleridir.

De jure naturae et gentium, 1744).

Hayatı

Samuel von Pufendorf, XVII. yüzyılda Westphalia sonrası Avrupa'sında yaşamış[1] Alman bir düşünür, tarihçi ve hukukçudur. Alman Aydınlanmasının öncülerinden biri olarak kabul edilmiş; çalışmaları XVIII. yüzyılda Alman kilise-devlet ilişkilerinin temelini oluşturmuştur.[2] Grotius ile başlayan modern doğal hukuk öğretisine önemli katkılarda bulunmuştur. Günümüz hukukunda da yer alan hak ve ödev birlikteliğini onun düşüncelerine dayandırmak mümkündür.[3]

Lutherci bir papazın oğlu olarak çocukluğunda ve gençliğinde teolojiyle ilgilenen düşünür dini doktrini tatmin edici bulmamıştır. Böylece Pufendorf, hem hukuk ve tarih gibi farklı alanlara yönelmiş hem de çalışmaları için yeni metotlar aramaya başlamıştır. Siyasi düşüncelerini yönlendiren de yine bu metotlar olmuştur.

Düşüncelerini oluştururken ağırlıklı olarak Hobbes ve Grotius’tan etkilendiği bilinir.[4] Çalışmalarını sekülarist bir anlayışla sürdüren Pufendorf, sıklıkla tanrıtanımazlıkla suçlanmış; Almanya ve İsveç’te tutucu Protestan ilahiyatçılar tarafından şiddetle eleştirilmiştir.[5] Leibniz onu hem kötü bir hukukçu hem de kötü bir düşünür olarak tanımlamıştır.[6]

Kaynakça

  1. "Pufendorf's Moral and Political Philosophy". 4 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Aralık 2020.
  2. "Pufendorf's Moral and Political Philosophy". 4 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Aralık 2020.
  3. Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet. Der Yayınları. s. 161.
  4. "Pufendorf's Moral and Political Philosophy". 4 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Aralık 2020.
  5. Erkiner, Hakkı Hakan (2012). "Uluslararası hukuk düşüncesinde klâsik öğretinin kuruluşu: Hugo Grotius ve Postgrotien yazarlar Samuel Von Pufendorf, Richard Zouche, Cornelius Van Bynkershoek ve Samuel Rachel'e ilişkin inceleme ve değerlendirme". ISSN 2146-0590.
  6. Dascal, Marcelo (2010). The practice of reason : Leibniz and his controversies. Library Genesis. Philadelphia : John Benjamins Pub. Co. ISBN 978-90-272-1887-2.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.