Samoyed dilleri

Samoyed dilleri, Ural Dağları'nın her iki yanında, ama daha çok kuzey kesiminde, yaklaşık 30.000 kişinin konuştuğu dil ailesidir.

Samoyed dilleri
Coğrafi dağılım Kuzey Avrasya
Sınıflandırma Ural dilleri
Alt bölümler
ISO 639-5 syd
Samoyed dillerinin 17. (taralı) ve 20. (tamamen boyalı) yüzyıldaki konuşulma alanı

Samoyed dilleri, Proto-Samoyed dilleri olarak adlandırılan eski bir dilden türemiştir. Samoyed dilleri ve Fin-Ugor dilleri, Ural dilleri ailesini oluşturur.

Bu dilleri konuşan halklar Samoyed Halkları adı altında toplanır.

Sınıflandırma

Başlıca diller ve etnik gruplar şunlardır:

Kuzey Samoyed dilleri
Güney Samoyed dilleri
  • Kamasince (Kamas), konuşulan bir dildir.
  • Matorca (Motor), konuşulan bir dildir.
  • Selkupça (Ostyak-Samoyed dili), Selkuplar tarafından konuşulur.

Coğrafi dağılım

Samoyed dillerinin konuşulduğu topraklar Beyazdeniz’den Laptev Denizi'ne değin uzanır. Bu bölge, Novaya Zemlya’nın güneyini, Yamal Yarımadası’nı, Ob ve Yenisey ırmaklarının aşağı çığırını ve Kuzey Sibirya’daki Taymir yarımadasını kapsar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.