Rutenya alfabesi

Ölü bir doğu Slav dili olan Rutencenin, Kiril alfabesine dayalı alfabesidir. Rutence bu alfabeyle yazılırdı. Fakat dil yok olunca bu alfabe de kullanılmadı.

Rutenya Kiril Alfabesi

Az : Аа =а

Buki :Бб=b

Vědi:Вв=v

Hlahol’:Гг,Ґґ=g

Dobro:Дд=d

Est’:Єє=e,ye

Živěte:Жж=ž

Žělo:Ss=dz

Zemlja:Зз=z

Iže:Йй=i(yi)

I:Ии=i

Kako:Кк=k

Ljudi:Лл:l

Myslite:Мм:m

Naš:Нн=n

On:Oo=o

Pokoj:Пп=p

Rci:Pp=r

Slovo:Cc=s

Tverdo:Тт=t

Uk: Ѹѹ=u

Fert:Фф=f

Khěr:Хх=h

Ō:Ѡѡ=ō

Tsi:Цц=ts

Tšerv:Чч=ç

Ša:Шш=ş

Šta:Щщ=štš

Jer :Ъъ=sertleşme

Jerek:Ьь=yumuşama

Jery:Ыы=ı

Jet’:Ѣѣ=ē

Ja:Яя=ya

Ju:Юю=yu

Ęs:Ѧѧ=ẽ

Ksi:Ѯѯ=ks

Psi:Ѱѱ=ps

Ižica:Ѵѵ=ü,w

Kaynakça

    • Yazı Kitabı
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.