Rusların Paflagonya seferi

Ruslar'ın Paflagonya seferi Ignatios the Deacon'a (yak. 775 - yak. 848) dayandırılan Amasralı George' un yaşamında belgelenir. Yaşam Rusları "insanların onları barbarlıkları, gaddarlıkları vahşilikleri ile bildiklerini" tanımlar. Metine göre Ruslar Marmara Denizi'ne (muhtemelen İstanbul'u hedefleyerek) doğuya dönmeden önce ve Aziz George'nin ölümünden biraz sonra (yak.775-yak.848) Paflagonya'ya hücüm ederek saldırırlar. Amasra'ya uzandıklarında Aziz Geoerge'nin aracılığı yerel sakinlerin yaşamlarını saldırıdan kurtarır.

Vasili Vasilievski, (metni ilk defa 1893 yılında yayımlayan) saldırının 842 yılından önce olduğunu göstermiştir. Constantine Zuckerman ise saldırı tarihini 830 yılları olarak tarihler ve 839 İstanbul'daki Rus elçiliğininin denemelerini bir barış antlaşması müzakeresi olarak yorumlar. Diğer bilim insanları saldırının 818 veya 819 yılları kadar erken olduğuna inanırlar.[1] Ara sıra şüpheci kimseler istilanın kabul edilebilir yaşam sonrası arasına sıkıştırıldığını zorunlu esas olarak kabul ederler. Bu muhtemelen 10ncu yüzyıldır ve o dönemin durumunu aksettirir.[2]

Ruslardan, bazı Bizans kaynaklarında Paflagonya seferinden bile önce bahsedilir. Aziz Stephen'in geç Ortaçağ yaşamında istilanın Rus Bravlin tarafından yönetildiği ve sözde onun 790'lu yıllarda Kırım'ı mahvettiği kayıt edilir. Günah Çıkartıcı Theophanes ,(yak.758/760-12 Mart 817/818 Bizans aristokrasisinin bir üyesi ve zamanla bir rahip ve Vakanüvis oldu) V. Konstantin'in 773 tarihinde Bulgar'lara karşı seferini tanımlarken onun Rus gemilerine (ρουσιάχελάνδιά) para yatırdığından bahseder. Bu bilgi bazı tarihçiler tarafından kabul edilmemektedir. Onlar Theophanes'in çalışmasının ortaçağ Latin tercümesini takip etmeyi tercih ederler. Bu versiyondaki metinde Rosia ("Rus"), rubea ("red") ile yer değiştirmektedir.

Kaynakça

Genel
Diğer
  1. Warren Treadgold Three Byzantine Provinces and the First Byzantine Contacts with the Rus' // Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine (Harvard Ukrainian Studies 12/13, 1988/1989) / Eds. O. Pritsak, I. Sevcenko. Cambridge Mass., 1990, 132-144.
  2. Markopoulos A. La Vie de Saint Georges d'Amastris et Photius. // Jahrbuch Österreichischer Byzantinistik, 1979, 28, pp. 75-82.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.