Reseptörler listesi

Transmembran reseptörler

Transmembran reseptörleri metabotropik ve iyonotropik reseptörler olarak ikiye ayrılırlar.

G protein-kenetli reseptörler

Bu reseptörler ayrıca "yedi transmembran reseptörler" veya "7TM" reseptörler olarak da bilinirler, çünkü polipeptit zincirleri membranı yedi kere aşar.

 • Muskarinik asetilkolin reseptörüler (Asetilkolin and Muskarin)
 • Adenozin reseptörüleri (Adenozin)
 • Adrenoseptörler (Adrenerjik reseptörler olarak da bilinir; adrenalin, ve diğer benzer yapılı hormonlar ve ilaçlar)
 • GABA reseptörleri, Tip-B (γ-Aminobutirik asit veya GABA)
 • Anjiyotensin reseptörleri (Anjiyotensin)
 • Kannabinoid reseptörleri (Kanabinoidler)
 • Kolesistokinin reseptörleri (Kolesistokinin)
 • Dopamin reseptörleri (Dopamin)
 • Glukagon reseptörleri (Glukagon)
 • Metabotropik glutamat reseptörleri (Glutamat)
 • Histamin reseptörleri (Histamin)
 • Koku reseptörleri (koku duyusu için)
 • Opioid reseptörleri (Opioidler)
 • Rodopsin (bir fotoreseptör)
 • Sekretin reseptörleri (Sekretin)
 • Serotonin reseptörleri, Tip-3 hariç (Serotonin, 5-Hidroksitriptamin veya 5-HT olarak da bilinir)
 • Somatostatin reseptörleri (Somatostatin)
 • Kalsiyuma duyarlı reseptörüler (Kalsiyum)
 • Kemokin receptors (Kemokinler)
 • ve başkaları ...

Reseptör tirozin kinazlar

Bu reseptörler ligandları algılayıp hücre dışı bölgelerindeki tirozin kinaz aracılığıyla sinyal yayarlar. Bu reseptör ailesine şunlar dahildir:

 • Eritropoetin reseptörleri
 • İnsülin reseptörleri
 • Eph reseptörleri
 • İnsülin-benzeri büyüme faktörü 1 reseptörleri
 • Diğer çeşitli büyüme faktörü reseptörleri ve sitokin reseptörleri
 • ve başkaları...

Guanilil siklaz reseptörleri

 • GC-A ve GC-B: Atrial-natriüretik peptit (ANP) ve diğer natriüretik peptit reseptörleri
 • GC-C: Guanilin reseptörü

İyonotropik reseptörler

İyonotorfik reseptörler homomerik ve heteromerik oligomerlerdir.[1] Hücre dışı ve ücre içi ligandlara cevap veren reseptörler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Hücre dışı ligandlar

ReseptörLigandİyon akımı
Nikotinik asetilkolin reseptörlerAsetilkolin, NikotinNa+, K+, Ca2+ [1]
Glisin reseptörleri (GlyR)Glisiin, StrikninCl- > HCO-3 [1]
GABA reseptörleri: GABA-A, GABA-CGABACl- > HCO-3 [1]
Glutamat reseptörleri: NMDA reseptörleri, AMPA reseptörleri ve Kainat reseptörleriGlutamatNa+, K+, Ca2+ [1]
5-HT3 reseptörleriSerotoninNa+, K+ [1]
P2X receptorsATPCa2+, Na+, Mg2+ [1]

Hücre içi ligandlar

ReseptörLigandİyon akımı
siklik nükleotit-kapılı iyon kanallaricGMP (görme), cAMP ve cGTP (Koku alma)Na+, K+ [1]
IP3 reseptörleriIP3Ca2+ [1]
Hücre içi ATP reseptörleriATP (kanalı kapar)[1]K+ [1]
Riyanodin reseptörleriCa2+Ca2+ [1]

Hücre içi reseptörleri

Transkripsiyon faktörleri

 • çekirdek reseptörleri:
  • Steroid hormon reseptörleri

Çeşitli

 • İyonotropik reseptörler (bkz. yukarıda IP3 reseptörleri)
 • sigma1 (neurosteroidler)
 • G protein-kenetli reseptörler [2]

Kaynakça

 1. Medical Physiology, Boron & Boulpaep, ISBN 1-4160-2328-3, Elsevier Saunders 2005. Updated edition. Page 90.
 2. Gobeil F, et al. (2006) G-protein-coupled receptors signalling at the cell nucleus: an emerging paradigm. Can J Physiol Pharmacol. 2006 Mar-Apr;84(3-4):287-97. PMID 16902576
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.