Pirina

Pirina zeytinin, sıkıldıktan sonra içerisinde bir miktar yağ ve su kalan posadır. Pirina yağı üretiminde kullanılan pirina, önceki tarihlerde sadece sabun yapımında kullanılmaktaydı. Teknolojik gelişmeler sayesinde pirina ikinci bir ekstrasyon sayesinde pirina yağı üretimi yapılmaktadır. Yağdan arındırılmış pirina sıkıştırılarak pelet pirina yani ekolojik yakıt olarak kullanılmaktadır. Ayrıca pirina hayvan küspesi yapımında da kullanılan bir maddedir.

Kullanım Alanları

Pirina; katı yakıt, hayvan yemi, kompozit gübre ve pirina yağı üretiminde kullanılmaktadır.

Katı Yakıt Olarak Kullanımı

Pirina katı yakıt olarak (pelet pirina) özellikle Ege bölgesinde kullanılan bir yakıt türüdür. Ekolojik olması, 5000kcal/kg olması ve daha az kül içermesi kömür gibi diğer yakıtlara oranla fiyatının uygun olması bakımından tercih edilmektedir.Pirina yakıtı için özel hazırlanmış kazanlar bulunmaktadır. Pirina katı yakıtın bazı özellikleri;

 • Kül ve S içeriği düşük
 • Uçucu maddeleri fazla (VOC, PAH)
 • CO oluşumu fazla
 • Akışkan yatak yakma teknolojisi tercihi
 • Kömürden daha az SO2 oluşumu
 • NOx oluşumu kömüre benzer
 • Pirina + kömür karışımının fazla hava ile yakılması (daha az NOx ve SO2)

Ham Pirina Yağı

Pirina yağı, zeytin posasısın pirina fabrikalarında tekrar sıkım işlemi (2. ekstrasyon) yapılması ile üretilir. Bu işlemde pirinadaki yağ ve su bir birinden ayrıştırılır. Çıkan bu yağın ismine ham pirina yağı denir. Bu yağın asit değeri %7 ve üzeri olarak değişir.

Rafine Pirina Yağı

Ham halde olan pirina yağı rafine fabrikalarında rafinaj işleminden geçirilerek rafine pirina yağı elde edilmiş olur. Rafine edilmiş pirina yağı oleik asit cinsinden 100 gramda 0.3 gram olması gerekmektedir. Rafine pirina yağı yemeklik ve kızartmalık olarak kullanılabilir. 240 derece dumanlanma noktası bulunan pirina yağı kızartmalarda tekrar kullanım için uygun bir yağdır. Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğine göre zeytinyağı olarak adlandırılamayan bu yağ Rafine Pirina Yağı olarak geçmektedir. Yurt dışında Olive Pomace Oil olarak geçmektedir.

Besin Öğeleri

 • 824 Kcal / 100 ml) Değerler 100 ml için
 • Yağ : 100 ml
 • Doymuş Yağ Asitleri : 14 ml
 • Çoklu Doymamış Yağ Asitleri : 7 ml
 • Tekli Doymamış Yağ Asitleri : 79 ml
 • Kolestrol : 0
 • Karbonhidrat : 0
 • Protein : 0
 • Şeker : 0
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.