Paroksismal nokturnal dispne

Paroksismal nokturnal dispne veya paroksismal nokturnal dispne ( PND ), genellikle geceleri ortaya çıkan şiddetli nefes darlığı ve öksürük krizidir.[1] Genellikle kişiyi uykudan uyandırır ve oldukça korkutucu olabilir.[2] Basit ortopne, yatağın yan tarafında bacakları sallanarak dik oturarak rahatlatılsa da,[3] PND hastalarında, öksürme ve hırıltılı solunum sıklıkla bu pozisyonda görülmeye devam eder.

Uzmanlık Göğüs hastalıkları

Mekanizmalar

PND, kısmen uyku sırasında solunum merkezinin depresyonundan kaynaklanır,[4] özellikle interstisyel akciğer hastalığı olan ve pulmoner kompliansı düşük olan hastalarda arteriyel oksijen gerilimini azaltabilir.

Ortopneye benzer şekilde, yatay pozisyonda kan hacminin alt ekstremitelerden akciğerlere yeniden dağılımı vardır. Normal bireylerde bunun akciğerler üzerinde çok az etkisi vardır, ancak sol ventrikül zayıflığı nedeniyle ek hacmin sol ventrikül tarafından pompalanamadığı hastalarda, akciğer kapasitesinde nefes darlığına neden olan önemli bir azalma vardır. Ek olarak, konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda, sol ventrikül yetmezliği nedeniyle pulmoner dolaşım aşırı yüklenmiş olabilir. Bir kişi yattığında, sol ventrikül, akciğerlere artan venöz dönüşte daha normal çalışan sağ ventrikül çıkış volümüyle uyum sağlayamaz ve bu da pulmoner tıkanıklığa neden olur. Hasta daha dik bir pozisyon aldığında pulmoner tıkanıklık azalır ve semptomlarda iyileşme görülür.[4]

Teşhis

PND'nin spesifik bulgusu yoktur. İnceleme için ekokardiyografi ve direkt grafi önerilir. Fiziksel muayenede elde edilen bulgular yeterli ve güvenilir değildir.

Tedavi

Paroksismal nokturnal dispne tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Genellikle oksijen, diüretikler, kalp ilaçları, antihipertansif ve hırıltıyı tersine çevirmek için bronkodilatör ilaçlar kullanılır.

Kaynakça

  1. Charles Pollak; Michael J. Thorpy; Jan Yager (2009). The Encyclopedia of Sleep and Sleep Disorders. Infobase Publishing. pp. 170–. ISBN 978-1-4381-2577-0. Retrieved 16 December 2012.
  2. Lippincott Williams & Wilkins (1 March 2007). Nursing: Interpreting signs & symptoms. Lippincott Williams & Wilkins. pp. 469–. ISBN 978-1-58255-668-0. Retrieved 16 December 2012.
  3. Allen R. Myers (2005). NMS Medicine, 5e. Lippincott Williams & Wilkins. pp. 3–tttg. ISBN 978-0-7817-5468-2. Retrieved 16 December 2012.
  4. Mukerji, bVaskar (1990). "Dyspnea, Orthopnea, and Paroxysmal Nocturnal Dyspnea". In Walker, H. Kenneth; Hall, W. Dallas; Hurst, J. Willis (eds.). Clinical Methods: The; History, Physical, and Laboratory Examinations (3r uy5u5u5u5d ed.). Butterworths. ISBN 0-407-02853-6. Retrieved 2009-03-14.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.