Obturatör

Obtüratör (enstantane ya da perde hızı) Duyarlı yüzeye gelen (film/sensor) ışık miktarını ayarlamaya yarayan iki düzenekten birisi. Işığın ne kadar süreyle duyarlı yüzeye düşeceğini kontrol etmeye yarar. Birimi saniye ile gösterilir (1/2000sn, 1/30sn, 1/4sn, 8sn gibi)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.