Necmettin Hacıeminoğlu

Necmettin Hacıeminoğlu (10 Kasım 1932, Maraş - 26 Haziran 1996, Ankara), Türk dilbilimci, yazar ve fikir adamıdır.

Hayatı

Aslen Darende'nin Hacıeminzadeler sülalesinden olan Hacıeminoğlu, 1932 yılında Maraş'ta doğdu. Çok küçük yaşta babası Mustafa Efendi'yi kaybetti. Ağabeyi Nihat'ın çalışmak için Adana'ya gitmesi üzerine aileye bakma görevini üstlenmesiyle orta öğrenimini Adana'da tamamlayan Hacıeminoğlu Türk Edebiyatına, diline ve tarihine olan ilgisini daha bu yıllarda ortaya koymuştu. Ağabeyi Nihat'ın da edebiyata düşkün olması sebebiyle aile ortamında bu havayı alarak yetişti.

Edebiyat hocası Şevket Kutkan'ın da alaka ve desteğiyle o yıllarda ilk yazılarını yazmaya ve Nurullah Ataç'la çeşitli gazetelerde çatışmaya başladı.

Üniversite öğrenimi için İstanbul'a gelen Hacıeminoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümüne girdi. Fakülte bittikten sonra bir ara özel Osmaniye Lisesinde hocalık yapan Hacıeminoğlu, daha sonra fakültede asistanlığa başladı ve ömrünün sonuna kadar akademik kariyerini sürdürdü.

İlk yazılarında Özdesenli, Özdarendeli soyadlarını kullanan yazar daha sonra sülalesinin soyadı olan Hacıeminoğlu soyadını benimsedi. Hergün, Tercüman, Orta Doğu gibi gazetelerde; Türk Dili, Türk Edebiyatı, Töre, Milli Kültür, Yeni Düşünce ve onlarca ayrı dergide binlere varan makaleler yazdı.

1980'li yıllara gelinirken düşüncelerini yazıya aktardığı için düşünce suçluları arasına giren Necmettin Hacıeminoğlu tutuklanarak cezaevine girdi ve yargılandı. Bu durum bir üniversite hocasının düşünce suçuyla tutuklanmasının ilk örnekleri arasındadır.

1985 yılında Trakya Üniversitesi'nde Türkoloji Bölümü'nü kurmak üzere Edirne'ye geldi ve 1993 yılına kadar buradaki görevini sürdürdü; Sosyal Bilimler Enstitüsü'nü kurarak müdürlüğünü yaptı.

1993 yılında yeniden İstanbul Üniversitesi Türkoloji Bölümü'ndeki kürsüsüne dönen Hacıeminoğlu 1996 yılında Ankara'da öldü.

Eserleri

 • Lehçetü'l Hakâyık (Metin Neşri, 1962)
 • Kutb'un Hüsrevü Şirin'i ye Dil Hususiyetleri (Doktora çalışması. İ.Ü Edebiyat Fakültesi Yayınlan. 1968)
 • Türk Dilinde Edatlar (Doçentlik Çalışması, Milli Eğitim Bakanlığı Yay 1972)
 • Milliyetçi Eğitim Sistemi (Töre-Devlet Yay. 1972)
 • Türkçenin Karanlık Günleri (Töre-Devlet Yay. 1972,Türk Edebiyatı Vakfı Yay. 2006)
 • Fuzulî (Toker Yay, 1972,Türk Edebiyatı Vakfı Yay. 2004)
 • Milliyetçilik-Ülkücülük-Aydınlar (Töre-Devlet Yay. 1975)
 • Türkiye'nin Çıkmazları (1975)
 • Yeni Bir Dünya (Hikayeler) (Töre-Devlet-Yay-1976, Türk Edebiyatı Vakfı Yay. 2004)
 • Karahanlı Türkçesi ve Grameri (Türk Dil Kurumu yayınlan 1996)
 • Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller (Kültür Bakanlığı Yay. 1992)
 • Millet ve Aydınlar (Türk Edebiyatı Vakfı Yay. 2004)
 • Edebiyat Tahlilleri (Türk Edebiyatı Vakfı Yay. 2004)

Kaynakça

 • turkiyat.gazi. edu. tr/posts/download?id=33578
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.