Mikst Bağ Dokusu Hastalığı

Mikst Bağ Dokusu Hastalığı (Mixed Connective Tissue Disease; MCTD) SLE-skleroderma-dermatomyozit üçlüsüne özgü bulguların birlikte görüldüğü bir otoimmun hastalıktır. Otoimmun hastalıkların çoğunda olduğu gibi orta yaş üzeri kadınlarda sıktır. Etyolojisi bilinmemektedir. B-lenfosit aktivasyonuna bağlı hipergammaglobulinemi ile birlikte RF ve ANA pozitif bulunur. Güneş gören yerlerde SLE’a özgü deri döküntüleri, Raynaud fenomeni, eklem patolojileri, ödemli eller, disfaji bulgularına akciğer lezyonları da eklenebilir. Hastaların bir bölümünde SLE, bir başka grup hastada skleroderma bulgularının üstünlüğüyle karşılaşılabilmektedir. Olguların çoğunda hücre çekirdek proteinlerine karşı oluşmuş otoantikorlar saptanır.[1][2]

Kaynakça

  1. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th edt., Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015
  2. Virella G. Medical Immunology, 7th Edition. CRC Press, Boca Raton (FL), 2020
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.