Metabolizma (mimarlık)

Metabolist Hareket II. Dünya savaşı sonrasında, 1959 yılında bir grup Japon mimar ve şehir plancısı tarafından oluşturulan mimarlık akımıdır. Metabolistler geleceğin yerleşimleri ve kentleri ile ilgili fikirler geliştirmişlerdir. Bunlar organik olarak büyüyebilen strüktürler, esnek ve büyük ölçekli tasarımlar olarak sıralanabilir. Geleceğin toplumu ve kültürü için geleneksel yöntemlerin yetmeyeceğini, mekanın ve fonksiyonel dönüşümün gerektiğine inanıyorlardı. Daha çok konut tasarımları yapmışlardır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.