Meryem'in Göğe Çıkışı

Meryem'in Göğe Çıkışı (ya da Meryem'in Göğe Kabulü, (Latince: assumptio Beatae Mariae Virginis) Katolik Kilisesinin 15 Ağustos'ta kutladığı bir bayram. Eski Katolik Kilisesi tarafından Meryem'in göğe kabul edilişi 15 Ağustos olarak belirlendi. Benzer şekilde bazı Ortodoks kiliseleri, özellikle Süryani Ortodoks Kilisesi de 15 Ağustos tarihini Meryem'in ölüm tarihi olarak kabul eder. Rus, Sırp, Gürcü ve Kıptî Ortodoks kiliseleri Meryem'in göğe kabulünü 28 Ağustos olarak kabul ederler. İskenderiye Kıptî Kilisesi ise 29 Ağustos'u bayram olarak kutlar.

Titian'ın Meryem'in göğe kabulü tablosu, 1516

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.