Mandıracılık

Mandıracılık, süt üreten sığırların beslenmesine dayanan bir tür hayvancılık alanıdır.

Bir ineği sağan çiftçi.
Avustralya'daki bir süt fabrikası.

Mandıracılık hakkında

Genel olarak sığırlar süt sığırı ve et sığırı olmak üzere ikiye ayrılır. Süt sığırları genelde et sığırlarından daha dayanıksızdır ve sürekli soğuğa karşı korunmak zorundadır. Süt üretimi yapılan hayvanlardan verimli ve düzenli süt alabilmek için hayvan sürekli sağılmalıdır. Bu tür sığırlar beslenirken taze ot balyaları ve taze yemler kullanılmaktadır. Bir süt ineği yılda 4 ton kadar silolanmış ot, 900 kg kadar da tahıl yer. Bu doğrultuda mandıracılık genel hatlarıyla sulak ve verimli topraklara sahip ülkelere mahsus bir hayvancılık alanıdır.

Mandıra

Ana madde: Mandıra

Mandıra, inek, koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin de elde edildiği yerdir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.