Makedonya (anlam ayrımı)

Cumhuriyet ve Bölge

  1. Kuzey Makedonya - Balkanlar'da bir ülke (haritada: "Makedonya Cumhuriyeti").
  2. Makedonya (Yunanistan'da bölge) - "Batı Makedonya", "Orta Makedonya", "Doğu Makedonya ve Trakya" adlarındaki üç idarî bölüme ayrılmıştır.
  3. Makedonya (coğrafî-tarihî bölge) - Bağımsız Kuzey Makedonya'nın tamamı ile Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Kosova ve Sırbistan'ın bir kısmını içine alan coğrafî ve tarihî bölge.

Tarih

Diğer kullanımlar

Ayrıca bakınız

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.