Lovastatin

Lovastatin, statin grubuna dahil olan bir maddedir. Diyet yolu ile vücuda alınan bu madde, kolesterolün üretimini engelleyerek kandaki kolesterolün azalmasını sağlar. Böylelikle hiperkolesterolemi ile birlikte kardiyovasküler hastalıkların oluşma riski azaltılabilmektedir. Lovastatin doğada kavak mantarı ile kırmızı maya pirincinde bulunmaktadır.

Lovastatin
Lovastatinin üç boyutlu yapısı

Vücut lovastatine genellikle iyi tolerans gösterir. Ancak çok seyrek de olsa yan etkileri görülebilmektedir. Kreatin fosfatın yükselmesi, şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık, ishal, kas ağrısı veya ağrıları, hazımsızlık, halsizlik, bulanık görme, kızarıklık, baş dönmesi bu yan etkilere örnek gösterilebilir. Yine tüm statin grubuna dahil ilaçlarda da görüldüğü gibi nadiren miyopati, hepatotoksisite (karaciğer hasarı), dermatomiyosite veya rabdomiyolize neden olabilir. Beklenmeyen bir yan etki görüldüğünde müdahale edilmez ise yaşamı tehdit edebilecek sonuçlar doğabilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.