Ligoraki Aristarki Bey

Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci Washington Büyükelçisidir. 1873-1883 yılları arasında on yıl süreyle bu görevi yürütmüş Rum kökenli devlet adamıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.