Libya Çölü

Libya Çölü, Sahra Çölü'nün kuzey ve doğu kısmını oluşturur. Sahra'nın bugünkü Libya devleti içinde kalan kısmını ifade etmektedir; aynı zamanda tarihsel olarak, günümüz devletinin doğusunda kalan bir bölge olan Eski Libya'nın güneyindeki çölü tanımlamaktadır. Libya Çölü, dünyanın en büyük sıcak çölü olan Sahra'nın en kurak, en sert ve en uzak bölgelerinden biridir. Bu geniş çöl ülkesi çorak, kurak ve yağmursuzdur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.