Kuzey Sibirya Türkçesi

Kuzey Sibirya Türkçesi veya Kuzey Sibirya Türk diyalektleri Türk dilinin yazı dili olmaması, yazılı belge bırakmaması sebebiyle varlığı hakkında kesin bilgilere sahip olunmayan bir koludur. Çok eski dönemlerde Sibirya sahasından daha da kuzey bölgelere yapılan göçlerle oluşmuş olduğu varsayılır. Bugünkü kollardan Yakutça ile Sibirya lehçeleri arasında var olan ortaklıklar da, söz konusu tarihî göç fikrini doğrular niteliktedir.

Kuzey Sibirya Türkçesi
Dil ailesi
Altay?
  • Kuzey Sibirya Türkçesi
Dil kodları
ISO 639-3

Tarihin bir döneminde muhtemelen benzer Sibirya diyalektleri konuşmuş olan ve aynı coğrafyada yaşamış olan insanlardan bir kesim zamanla kuzeydeki bölgelere doğru göç etmiş, Kuzey Sibirya Türkçesinin oluşumunu sağlamışlardır. Bu kopuntudan çok sonraları yazı dili sıfatı verilen Yakutça gelişmiştir.

Tarih

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.