Kuluçka (embriyoloji)

Kuluçka, kanatlı hayvanların nesillerini devam ettirebilmek için gösterdikleri doğal ve fizyolojik arzu hali.

kuluçkada yatan bir köy tavuğu

Halk dilinde kuluçka dönemindeki tavuğa 'gurk', kuluçka dönemine girmiş tavuğu kuluçkalatmaya 'gurka bastırma' denir.

Kanatlı hayvanlarda kuluçka süreleri:

Kuluçka; doğal kuluçka ve yapay kuluçka (kuluçka makinesi ile ) olmak üzere ikiye ayrılır.

Kaynakça

Kafalılar, M.Fethi: Kuluçka Makineleri ve Kuluçkacılık, Sayfa 9,Tarım ve Orman Bakanlığı,1983

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.