Kitle örgütü

Kitle örgütü, bünyesinde belirli bir toplumsal sınıfı veya çeşitli toplum katlarından gelen, aynı meslekten kişileri veya toplumun aynı özelliğe sahip belli unsurlarını barındıran, ve temsil ettiği kitlenin ekonomik-demokratik hak ve çıkarlarını savunan örgütlere verilen isim.

Hakkında

Kitle örgütleri, kapitalist gelişmenin ve özellikle tekelci kapitalizmin içinde taşıdığı çelişkilerin ortaya çıkardığı bir sonuçtur.

Anlam ve içerik bakımından sivil toplum kuruluşlarından ayrılırlar. Sivil toplum kuruluşlarının önemli bir kısmı güdümlü bir yapılanma içerisinde belli merkezlere bağlı çalışmaktadırlar. Fakat buna karşın kitle örgütleri ise, adı üstünde, kitlelerin ürünü, sesi ve gücüdürler. Bu ürün, ses ve güç, demokratik ilkelerin örgütlenmenin omurgasına yerleşmiş olmasından meydana gelir. Burada sözü edilen demokrasi halkın doğrudan demokrasisidir. Yani halkın kendi örgütü içinde, kendisini ifade edebilme özgürlüğüdür.[1]

Kitle örgütün teriminin İngilizce karşılığı "Political movement" şeklindedir, yani tüm siyasi hareketleri kapsar.[2]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Plant, David (2005). "The Levellers 29 Ağustos 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.". British Civil Wars and Commonwealth
  2. Political movement 23 Eylül 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., dict.org
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.