Kargı (silah)

Kargı, metalik sivri bir uç ile uzunluğu 3 m'den 6 m'ye kadar değişen ağır bir tahta saptan oluşan piyade silahı. Antik çağlardan beri kullanılmakta olan kargılar süngünün çıkmasıyla kara savaşlarında ortadan kalkmış fakat borda bordaya çarpışılan gemi savaşlarında 19. yüzyıla değin kullanılmıştır. Kargı Osmanlı ordusunda da kullanılmakla birlikte fazla yaygın bir silah olmamıştır.

Kargıların Çarpışması, 16. yüzyıl İtalya savaşlarında İsviçreli askerler
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.